Polityka prywatności - Rockin'iT - Kursy programowania

 

Polityka prywatności

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Tu nie ma niespodzianek – Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Rockin’iT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Gdyni (81-451), al. Zwycięstwa 96/98, o nadanym nr NIP 5862379543 (dalej jako Spółka lub Administrator). 

W jaki sposób możesz porozmawiać z nami o swoich danych osobowych?

Masz dwie możliwości: z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: letsrock@rockinit.pl.

Bez obaw, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Chcesz wiedzieć, jak?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Przetwarzamy Twoje dane, a Ty masz do nich prawa! Zawsze możesz zrobić to:

  Od Administratora możesz zażądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

Zawarcie i realizacja umowy:

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy), 
 • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych), 
 • obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami), 
 • realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c). 

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy. 

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www):

  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Twoich żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać, zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

Media społecznościowe:

  • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczeg. serwisów.  Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: 

 • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa), 
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia). 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim spółkom powiązanym z grupy Outworking, Trescor oraz Tetos, w celu realizacji zlecanych usług, m.in. kadrowo-płacowych, rachunkowych, księgowych, call center, rekrutacyjnych, a także firmom dostarczającym oprogramowanie księgowe i biurowe, pocztę elektroniczną, platformę elektroniczną do prowadzenia szkoleń online, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT. 

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Twoich danych. 

Jakie są zasady przekazywania Twoich danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited  (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Twoich danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.  Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Twoje dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem). 

A co, gdy w budynku znajdują się kamery? Monitoring wizyjny

Na terenach budynków, w których świadczone będą usługi szkoleniowe może być prowadzony monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcjach budynków. 

 

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Twoich danych osobowych?

W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie  automatycznego profilowania.